ArtFundacija Eureka

Fundacija za mlade ustvarjalce in njihove projekte

art fundacija eureka

Kultura, umetnost, ustvarjanje…

Ker se zavedamo pomena kulture smo se odločili, da ustanovimo ArtFundacijo Eureka, ki bo pomagala umetnikom vseh umetniških smeri pri njihovem izobraževanju, pri njihovem delu in pri njihovih projektih.

5 % prihodkov iz naslova naših turističnih nastanitev in 5 % od prodaje v našem Art Shopu, bomo donirali ArtFundaciji.

Za vse donatorje bomo tukaj objavljali vse pomembne informacije in jih obveščali o projektih, če bodo to želeli.

Naše prepričanje je, da bo temeljne zagate naše družbe, osnovna vprašanja človeštva, v prvi vrsti rešila Kultura: Kultura Dialoga, Kultura Spoštovanja, Kultura Sodelovanja in Kultura Samobitnosti. V vedno bolj globalnem svetu je še toliko bolj pomembna kulturna identiteta vsakega posameznika. Raznolikost v pestrosti je dobrodošla, a vsak ostaja unikaten kamenček v mozaiku umetnosti. Za čistost barve, izvirnost oblike in zavedanje namena, je odgovoren vsak sam. Le v ohranjanju kulturne raznovrstnosti je vizija novega sveta.

 Slikarstvo   Glasbena umetnost   Kiparstvo

Snovalci te ideje smo umetniki, zato je naš pogled na umetnost pomemben. Menimo, da:

  • mora imeti umetnost namen; larpurlartizem (biti sama sebi namen) je v sodobni umetnosti prevčkrat videna, a nezaželjena oblika;
  • je naloga umetnosti povezovanje; ko se združijo tehnika, znanost, rokodelstvo, znanje z navdihom in lastno idejo;
  • je zunanji odsev prave umetnosti lepota; tako mora umetnost osupniti, vzbuditi lepe občutke in navdihovati k občudovanju;
  • prežema umetniška dela ali njihovo izvedbo predvsem in v podstati ljubezen; ljubezen do sočloveka, do ustvarjenega, do življenja, do rasti;
  • ob potapljanju vase pa mora umetnik črpati moči v spoštovanju drugih umetniških zvrsti, mora jih ceniti, se jih veseliti in jih poznati;
  • umetnost mora biti tudi ___________________  in prinašati _______________. Ti dve črtici puščamo, da jih vpiše vsak človek, saj imajo oči svoj pogled;

Zavzemali se bomo, da bomo izvajali številne projekte in rasli od malega proti velikem. Bombastične zgodbe, mulimedijske inštalacije novodobin nerazumljivih vsebin nas ne zanimajo. V svojih prizadevanjih se trudimo za rast, kakor iz drobnega semena zdraste orjaško drevo počasi, skozi leta, tako umetnik in njegov cikel nastaja skozi večletni proces. Če bo naša ArtFundacija Eureka pripomogla k rasti katerega od njih, bomo veseli. Če bo pomagala mlademu talentu, da se bo upal na pot ustvarjanja, smo dosegli svoj namen.

Filmska umetnost   Poezija in proza   Plesna umetnost

Zato se vam že na tem mestu zahvaljujemo za vašo podporo. Če imate še kakšna vprašanja, ideje ali bi želeli bolj aktivno sodelovati pri delu ArtFundacije, potem nam lahko pišete na info@eureka.si. Enako nam pišite na ta mail, če želite biti obveščeni o dogodkih in projektih.

Fotografija   Gledališka umetnost